Slide background

Jaarverslag NARIC-Vlaanderen 2016

NARIC-Vlaanderen in cijfers
Vluchtelingen, asielzoekers en subsidiair beschermden

Jaarverslag NARIC-Vlaanderen 2016
Vluchtelingen, asielzoekers en subsidiair beschermden

Over wie gaat het?

Een vluchteling die in ons land aankomt kan een asielaanvraag doen, en wordt zo asielzoeker. Deze persoon heeft recht op opvang en begeleiding en verblijft legaal in ons land. Een erkende vluchteling is een asielzoeker die voldoet aan een van de criteria uit de conventie van Genève* en zo het statuut van erkend vluchteling verkreeg. Een asielzoekerdie niet in aanmerking komt voor de status van erkend vluchteling maar gevaar loopt wanneer hij of zij terugkeert naar het land van herkomst, kan het verblijfsstatuut van subsidiair beschermde krijgen. Deze personen worden allen als vluchteling beschouwd door NARIC.

* "Elke persoon die zich buiten het land waarvan hij de nationaliteit heeft of, indien hij geen nationaliteit heeft, buiten zijn land van herkomst bevindt, en die de bescherming van dat land niet kan of wil inroepen omdat hij vreest voor vervolging omwille van zijn ras, zijn religie, zijn nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep, of zijn politieke overtuiging.“ (Conventie van Genève)
 
 

Aantal aanvragen

In 2016 dienden asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden 965 verschillende aanvragen in. Dit is een stijging van 200% ten opzichte van 2015, toen ontving NARIC 482 aanvragen van vluchtelingen. In 2014 waren dat er slechts 317 en in 2013 slechts 236.

Aanvragen van asielzoekers, erkende vluchtelingen, subsidiair beschermden

 
 

Aantal aanvragen per maand

NARIC ontving in 2016 gemiddeld 80 aanvragen van vluchtelingen per maand. In juni 2016 ontving NARIC het meeste aanvragen van vluchtelingen in aantal: 102 aanvragen. 25% van het totale aantal aanvragen die maand werd ingediend door een persoon met het statuut van vluchteling. In augustus ontving NARIC procentueel het meeste aantal aanvragen van personen met het statuut van vluchteling: 30% van alle aanvragen die maand.

Maand Vluchtelingen (N) Vluchtelingen (%)
Januari 68 21
Februari 77 20
Maart 76 20
April 75 20
Mei 62 16
Juni 102 25
Juli 78 23
Augustus 99 30
September 75 24
Oktober 76 22
November 89 21
December 88 26
Totaal 965 22
 

Uit welke landen komen deze aanvragen?

Land diploma Aantal
Syrië 357
Irak 185
Palestina 59
Afghanistan 51
Iran 40
Oekraïne 19
Rusland 16
Egypte 16
Libië 15
Pakistan 15
 

Profiel van de aanvrager (geslacht en leeftijd)

Man 76.53%
< 20 1.13%
20-29 36.05%
30-39 26.33%
40-49 10.09%
Vrouw 23.47%
< 20 0.45%
20-29 8.50%
30-39 9.75%
40-49 3.85%
50-59 0.91%
 

In totaal dienden 675 mannen en 207 vrouwen uit deze categorie een of meerdere aanvragen in voor de erkenning van een buitenlands diploma. Hoewel over het algemeen het merendeel van de aanvragers bij NARIC vrouw is, is dit evenwicht helemaal anders bij de categorie ‘vluchtelingen ’: voor elke vrouw die een of meerdere aanvragen indiende, waren er 3 mannen die een aanvraag deden. 63% van deze categorie aanvragers is een man tussen 20 en 40 jaar oud

 

Flexibele procedure

Personen met het statuut van asielzoeker, erkend vluchteling of subsidiaire bescherming kunnen bij NARIC aanspraak maken op een flexibele procedure.

  • De procedure bij NARIC-Vlaanderen is kostenloos.
  • Voor deze categorie van aanvragers start NARIC toch een procedure op, ook al kan betrokkene niet alle vereiste documenten voorleggen.
  • Vluchtelingen die beschikken over een masterdiploma business-economie, ingenieurswetenschappen of exacte wetenschappen, kunnen in aanmerking komen voor een traject binnen een Vlaamse universiteit, ook wel het ‘VLIR-traject’ genoemd.

Meer informatie op de website van NARIC-Vlaanderen.

 

Beslissingen per onderwijsniveau

Positief Negatief Andere Totaal
Hoger onderwijs specifieke erkenning 84 26 79 189
Hoger onderwijs niveau-erkenning 112 1 6 119
Secundair onderwijs specifieke erkenning 2 1 0 3
Secundair onderwijs niveau-erkenning 196 5 0 201
Totaal 394 33 85 512
 

In 2016 werd er in 512 dossiers van vluchtelingen een beslissing genomen. Daarvan waren 394 beslissingen positief (77%), 33 negatief (6%) en 85 ‘andere’ beslissingen (17%).

  • positief: de aanvrager kreeg effectief de gelijkwaardigheid waarnaar hij gevraagd heeft of waarvoor het dossier initieel onderzocht werd.
  • negatief: NARIC verleende geen gelijkwaardigheid.
  • Andere: een gelijkwaardigheid met een ander studiebewijs of graad dan initieel aangevraagd of onderzocht. Iemand vraagt bijvoorbeeld een gelijkwaardigheid met een master maar krijgt een gelijkwaardigheid met een bachelor.
 
 

Blikvangers