Slide background

Jaarverslag NARIC-Vlaanderen 2016

NARIC-Vlaanderen in cijfers
Aantal aanvragen

Jaarverslag NARIC-Vlaanderen 2016
Voorwoord

Aantal ingediende aanvragen voor erkenningen en attesten

Alle procedures samen genomen ontving NARIC-Vlaanderen in 2016 in totaal 4354 aanvragen. In 2015 waren er in totaal nog 3746 aanvragen. Dit is een stijging van 16% (608 aanvragen).

Dit zijn aanvragen voor:

  • De niveau-erkenning en specifieke erkenning van buitenlandse studiebewijzen.
    NARIC-Vlaanderen maakt onderscheid tussen de erkenning van buitenlandse studiebewijzen op het niveau van hoger onderwijs (doctoraat, master, bachelor en hoger beroepsonderwijs) en van secundair onderwijs (secundair en volwassenenonderwijs niveau secundair onderwijs).

  • De professionele erkenning van lerarendiploma’s. In 2017 zal deze procedure overgeheveld worden naar een andere dienst van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

  • Het opmaken van attesten voor andere overheidsdiensten of houders van Vlaamse diploma’s die willen werken of studeren in het buitenland.
 
2014: 3507
2015: 3746
2016: 4353
 

Aantal aanvragen per procedure

Gelijkwaardigheidsprocedures

Aanvraagtype Aantal
Algemene Gelijkwaardigheid 80
Attest 258
Doorverwijzen/Afwijzing 149
Niveau-erkenning: Secundair of Hoger Onderwijs* 2
Niveau-erkenning: Hoger Onderwijs 627
Niveau-erkenning: Secundair Onderwijs 1443
Professionele Erkenning 119
Specifieke erkenning: Secundair of Hoger Onderwijs* 69
Specifieke erkenning: Hoger Onderwijs 1397
Specifieke erkenning: Secundair Onderwijs 217
Totaal 4361
* NARIC onderzoekt of een buitenlands diploma zich op het niveau van het Vlaamse secundair of hoger onderwijs bevindt. Dat is niet altijd duidelijk van bij het begin, aangezien het onderwijs in andere landen soms een structuur heeft die sterk afwijkt van die van het Vlaamse onderwijs.
 

In 2016 ontving NARIC 2024 aanvragen voor een erkenning met een Vlaams diploma uit het hoger onderwijs en 1660 aanvragen voor een erkenning met een Vlaams diploma uit het secundair onderwijs. De aanvrager kiest tussen een onderzoek naar de specifieke erkenning en een onderzoek naar de niveau-erkenning van zijn buitenlands diploma:

  • Een specifieke erkenning*: een erkenning of gelijkwaardigheid met een specifiek Vlaams diploma. Dit kan enkel wanneer er een overeenkomstig Vlaams diploma bestaat. Voorbeelden: Master of Science in de economische wetenschappen, Master of Arts in de architectuur, Bachelor in het sociaal werk, Bachelor in het bedrijfsmanagement afstudeerrichting accountancy-fiscaliteit, Certificaat zorgkundige… Deze procedure kiest men best wanneer een erkenning met een specifiek studiebewijs noodzakelijk is voor het uitoefenen van een bepaalde job, zoals voor het uitoefenen van een gereglementeerd beroep.

  • Een niveau-erkenning: een erkenning of gelijkwaardigheid met het Vlaams niveau van secundair onderwijs, hoger beroepsonderwijs (hbo5), bachelor, master of doctoraat, zonder vermelding van een specifieke studierichting binnen een specifiek studiegebied. Voorbeelden: Getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs – technisch secundair onderwijs, Diploma van het secundair onderwijs – algemeen secundair onderwijs, Gegradueerde (hbo5), Bachelor, Master, Doctor. Deze procedure kiest men best als kennis van het opleidingsniveau voldoende is om te solliciteren voor een job, men niet (meer) beschikt over het studieprogramma, of wanneer er in Vlaanderen geen overeenkomstige opleiding bestaat.

* Ook wel volledige erkenning of volledige gelijkwaardigheid genoemd.

 

Professionele erkenning

In 2016 ontving NARIC 119 aanvragen voor de professionele erkenning van een buitenlands lerarendiploma. Deze procedure is bedoeld voor onderdanen van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland die een lerarendiploma behaald hebben binnen de EER of Zwitserland. Het lerarenberoep is in België een gereglementeerd beroep. Wie een lerarendiploma behaald heeft in een land van de EER , kan zijn of haar onderwijsbevoegdheid van dat land omzetten naar onderwijsbevoegdheid in Vlaanderen.

 

Attesten en andere procedures

NARIC ontving in 2016 258 aanvragen voor het opmaken van attesten. NARIC maakt attesten op voor:

  • houders van Vlaamse studiebewijzen die willen werken of studeren in het buitenland.
  • andere overheidsdiensten: bijvoorbeeld de afdeling School- en Studietoelagen van AHOVOKS of Dienst Uitvoering Onderwijsbeleid (DUO) in Nederland.

Op een attest staat gedetailleerde informatie over de Vlaamse opleiding. Deze informatie is nuttig voor de dienst die in het buitenland bevoegd is voor de erkenning van het Vlaamse diploma.

In 2016 werden er ook 149 dossiers doorverwezen of afgewezen. Dit gebeurt wanneer NARIC niet de bevoegde dienst is om de aanvraag te behandelen.

Algemene gelijkwaardigheden zijn dossiers waarin er sprake is van (ten minste) niveaugelijkwaardigheid bij wet. Voor deze gevallen is een onderzoek bij NARIC overbodig. Het is voldoende te verwijzen naar de wetgeving die van toepassing is. NARIC ontving in 2016 80 dergelijke aanvragen.

 

Aantal aanvragen per maand

Maand Aantal
januari 324
februari 393
maart 380
april 371
mei 390
juni 416
juli 342
augustus 332
september 314
oktober 346
november 418
december 335

 

Evolutie van het aantal aanvragen per maand


In 2016 ontving NARIC in bijna elke maand meer aanvragen dan in de daarmee overeenstemmende maand in 2015. In juni en november 2016 ontving NARIC de meeste dossiers: respectievelijk 416 en 418 dossiers.

 

Doelgroep

Geslacht

In 2016 registreerde NARIC aanvragen van 3.999 verschillende personen: 1.688 mannen en 2.311 vrouwen. Al enkele jaren op rij zijn er meer vrouwen die een aanvraag indienen bij NARIC-Vlaanderen dan mannen. Dit geldt niet voor vluchtelingen. Meer informatie vind je bij het onderdeel Vluchtelingen, asielzoekers en subsidiair beschermden.

 

Leeftijd

Bijna alle aanvragers hebben de beroepsactieve leeftijd (15-64): 98% is tussen 20 en 60 jaar oud. Het merendeel van de mannen (72%) en vrouwen (74%) is tussen 20 en 39 jaar oud. Een erkend buitenlands diploma dient dan ook in eerste instantie om makkelijker toegang te krijgen tot de Vlaamse arbeidsmarkt. Net zoals de verhouding tussen man en vrouw is de verhouding tussen de verschillende leeftijdscategorieën nog steeds ruwweg dezelfde als de voorgaande jaren.

Aanvragen per leeftijdscategorie in % (M)

 

Aanvragen per leeftijdscategorie in % (V)

 
2013 2014 2015 2016
Man 40.04% 38.78% 38.52% 42.21%
<20 1.72% 1.36% 1.44% 1.72%
20-29 33.40% 32.27% 33.46% 34.00%
30-39 34.86% 36.35% 38.01% 37.80%
40-49 19.62% 19.38% 18.74% 18.96%
50-59 6.69% 7.61% 6.60% 6.40%
60+ 1.19% 0.96% 1.44% 1.07%
geen leeftijd gekend 2.52% 2.08% 0.30% 0.06%
Vrouw 59.96% 61.22% 61.48% 57.79%
<20 1.50% 1.77% 1.05% 1.17%
20-29 37.83% 35.40% 34.08% 33.06%
30-39 35.27% 39.60% 39.92% 40.80%
40-49 18.41% 17.19% 19.30% 18.65%
50-59 4.73% 4.77% 5.32% 5.93%
60+ 0.22% 0.41% 0.24% 0.26%
geen leeftijd gekend 2.04% 0.86% 0.10% 0.13%
 
 

Landentop

Hier vind je een overzicht van alle landen van waaruit we aanvragen ontvangen. De landentop varieert per type procedure.

Landentop 50 - Alle procedures (gelijkwaardigheidsprocedures, attesten, professionele erkenning)

Rangschikking Land Aantal
1 Nederland 533
2 Syrië 418
3 België* 256
4 Irak 229
5 Marokko 216
6 Roemenië 135
7 Polen 128
8 Rusland 112
9 Duitsland 92
10 Oekraïne 90
11 India 89
12 Bulgarije 85
13 Turkije 81
14 Frankrijk 77
15 Iran 75
16 Filipijnen 72
17 Palestina 71
18 Verenigd Koninkrijk 70
19 Afghanistan 66
20 Egypte 65
21 Spanje 59
22 Verenigde Staten 55
23 Tunesië 54
24 Armenië 49
25 Italië 48
* voornamelijk attesten
Nr. Land Aantal
26 China 45
27 Pakistan 44
28 Congo (RDC) 43
29 Suriname 40
30 Brazilië 37
31 Albanië 32
32 Kosovo 30
33 Algerije 30
34 Kameroen 29
35 Moldavië 28
36 Libanon 22
37 Rwanda 22
38 Hongarije 22
39 Sovjetunie 21
40 Mexico 21
41 Nigeria 20
42 Guinee 20
43 Libië 20
44 Portugal 19
45 Ghana 18
46 Australië 18
47 Macedonië 18
48 Thailand 17
49 Bosniê en Herzegovina 17
50 Griekenland 16
 
 

Landentop 10 - hoger onderwijs

De koploper voor de landentop hoger onderwijs is Syrië in 2016. Op de tweede plaats volgt Irak. Tot vorig jaar was dat traditioneel Nederland. Het zijn over het algemeen dezelfde landen als in 2015 die in de landentop 10 hoger onderwijs voor 2016 opduiken. Turkije verlaat de top-10 en Duitsland komt in de plaats. Onder ‘hoger onderwijs’ verstaan we alle diploma’s op niveau van doctoraat, master, bachelor en hbo 5 (hoger beroepsonderwijs).

Land Aantal
1 Syrië 179
2 Irak 133
3 Nederland 95
4 Rusland 74
5 Oekraïne 73
6 Duitsland 60
7 Marokko 58
8 Polen 52
9 India 51
10 Roemenië 47
 

Landentop 10 - secundair onderwijs

De meeste aanvragen voor secundair onderwijs kwamen uit Nederland, maar het aantal aanvragen uit Syrië is spectaculair gestegen. Onder ‘secundair onderwijs’ verstaan we alle diploma’s die in aanmerking komen voor een erkenning met een Vlaams studiebewijs secundair onderwijs of secundair volwassenenonderwijs.

Land Aantal
1 Nederland 230
2 Syrië 185
3 Marokko 133
4 Roemenië 72
5 Polen 64
6 Bulgarije 50
7 Irak 48
8 Iran 32
9 Rusland 26
10 Filipijnen 23
 

Landentop - per regio

NARIC-Vlaanderen deelt de binnenkomende dossiers in naargelang de regio. De regio waarvoor de meeste aanvragen binnenkomen is Azië. Het grote aantal dossiers uit Syrië en Irak speelt daar zeker een rol.

Regio Aantal aanvragen
Azië 1358 (31%)
Europa 1204 (27.5%)
Oost-Europa 873 (20%)
Afrika 676 (15.5%)
Zuid-Amerika 124 (3%)
Noord-Amerika 107 (2.5%)
Oceanië 19 (0.5%)
 

Landentop - Trends en evoluties

Sterkste stijgers: top 10
 

De sterkste stijgers in 2016 zijn Syrië, Irak, Palestina, Duitsland en Rusland. In 2016 ontving NARIC 268 aanvragen meer uit Syrië dan in 2015 (418 tegenover 150). Het merendeel van de Syrische aanvragen is afkomstig van personen met het statuut van asielzoeker, vluchteling of subsidiair beschermde.

Sterkste dalers: top 10
 

Landentop - Professionele erkenning

In 2016 ontving NARIC 119 aanvragen voor een professionele erkenning van een lerarendiploma. In 2015 waren dat er 115. Nederland is traditioneel het land waarvan NARIC de meeste aanvragen ontvangt voor de professionele erkenning. Grensarbeiderschap en dezelfde moedertaal spelen hier zeker een rol.

Land 2016
Nederland 68
Bulgarije 8
Spanje 7
Duitsland 5
Polen 5
Roemenië 4
Frankrijk 4
Portugal 2
Tsjechische Republiek 2
Verenigd Koninkrijk 2
 
 
 

Blikvangers