Slide background

Jaarverslag NARIC-Vlaanderen 2016

Blikvangers

Jaarverslag NARIC-Vlaanderen 2016
Blikvangers

Bredere erkenning van diploma’s van vluchtelingen

Vluchtelingen nemen in de hectiek van hun vlucht begrijpelijkerwijs niet altijd diplomabewijsstukken mee. Om vluchtelingen toch de kans te geven om hun leven hier op te pikken hebben de Vlaamse

Interuniversitaire Raad (VLIR) en NARIC een alternatief traject uitgetekend voor de erkenning van hun diploma’s. Met dit traject krijgen vluchtelingen toch een onderzoek naar de specifieke erkenning van hun buitenlands diploma, terwijl er anders enkel een onderzoek naar het niveau van het buitenlands studiebewijs was.

Het initiatief startte in september 2016 als proefproject aan alle Vlaamse universiteiten en focust op masters in de exacte wetenschappen, ingenieurswetenschappen en economie/business. De aanvrager neemt deel aan een intakegesprek in een Vlaamse universiteit. Als blijkt dat de aanvrager geschikt is om deel te nemen aan het traject, schrijft hij zich kosteloos in als gaststudent. Gedurende één semester volgt de aanvrager enkele opleidingsonderdelen in een verwante Engelse of Nederlandstalige master, aangevuld met een seminarie en stage of schrijfopdracht. Na afloop van dit traject schrijft de universiteit een advies en beslist NARIC over de gelijkwaardigheid van het buitenlandse diploma.

In februari 2017 evalueren de VLIR en NARIC of het traject ook opengesteld wordt voor kandidaten uit andere studiegebieden.

 

NARIC-experten-event met Noorse collega’s over diploma’s van vluchtelingen

Niet alleen NARIC-Vlaanderen kent een instroom van vluchtelingen die hun diploma’s willen laten erkennen. Ook NOKUT, het Noorse NARIC-centrum, wordt daarmee geconfronteerd. Op dinsdag 29 november 2016 organiseerden beide NARIC-centra een gezamenlijk event voor hun experten in Gent. Dit event stond in het teken van de erkenning van diploma’s van vluchtelingen. Beide diensten werken met een uitgebreid netwerk van experten die advies geven over de erkenning van buitenlandse diploma’s en stelden hun werking voor.

Zowel NOKUT als NARIC-Vlaanderen worden geconfronteerd met onvolledige vluchtelingendossiers en nemen initiatieven om deze dossiers zo goed mogelijk te behandelen. De Noorse procedure is zeer goed uitgewerkt met interviews, theoretische en praktische testen. NARIC-Vlaanderen baseert de beslissingen vaak op verkennende gesprekken uitgevoerd door de adviesverleners. Daarnaast startte het dit jaar een nieuwe vluchtelingenprocedure op in samenwerking met de VLIR. Tijdens dit event werden ervaringen uitgewisseld en kennis gedeeld.

NARIC ontving in totaal 28 Noorse en 23 Vlaamse experten. Ook was er vertegenwoordiging uit Catalonië en de Franse Gemeenschap. Het event was een groot succes en een meerwaarde voor zowel de NARIC-medewerkers als de buitenlandse experten. NARIC en NOKUT zijn het erover eens dat ze ook in de toekomst verder kennis zullen delen.

 

ENIC-NARIC-vergadering in het teken van vluchtelingen

Niet alle Europese NARIC-centra zagen het aantal erkenningsaanvragen van vluchtelingen even hard stijgen. Noorwegen, Zweden, Duitsland en België kenden een zeer grote stijging, terwijl dit niet het geval was in de Oost-Europese landen. Toch staat de vluchtelingenproblematiek overal in Europa hoog op de agenda. Dat bleek tijdens de jaarlijkse vergadering van het ENIC-NARIC-netwerk, waarvan NARIC-Vlaanderen deel uitmaakt.

Veel aandacht ging dit jaar naar de vluchtelingencrisis en naar het beoordelen van diploma’s van vluchtelingen. Vluchtelingen hebben vaak geen of weinig documenten waardoor het erkenningsonderzoek anders verloopt (reconstructie van de opleiding door het opstellen van een achtergronddossier, afnemen van interviews en proeven). Tijdens workshops deelden de deelnemers goede praktijken. Daarnaast gaven Noorse en Zweedse experten een voorstelling van het Syrische en Iraakse onderwijssysteem en werden lopende en toekomstige Europese projecten voorgesteld.

 

NARIC bestrijdt diplomafraude

Diplomafraude bestaat sinds er diploma’s worden uitgereikt. Al heel lang dus. Ook nu nog worden NARIC-Vlaanderen en haar Europese collega’s ermee geconfronteerd. Individuele kandidaten frauderen en nepinstellingen frauderen. Om die fraudeurs beter aan te pakken werd het Europese project FRAUDOC opgestart. NARIC-Vlaanderen is partner in dit project.

Het beoogde resultaat? Twee online publicaties:

  • Een ‘Guide on diploma mills’ over hoe omgaan met diploma’s van ‘diploma mills’. Diploma mills zijn nepinstellingen of bedrijven die voor aanzienlijke bedragen waardeloze diploma’s verkopen. Deze publicatie zal voor professionele beoordelaars van buitenlandse diploma’s online ter beschikking worden gesteld.

  • Een publicatie om diplomafraude op te sporen. Die wordt ter beschikking gesteld van de 55 leden van het ENIC-NARIC-netwerk.
 

NARIC-Vlaanderen werkt in dit project samen met Italië, Portugal, Estland, Denemarken, Zweden, Canada en de Verenigde Staten. De projectpartners brachten op 2 december 2016 een studiebezoek aan NARIC-Vlaanderen om te kijken hoe de Vlaamse collega’s omgaan met de fraudecontrole van de documenten.

 

NARIC lanceert nieuwe website

Eind 2016 staken we naric.be in een nieuw kleedje. De website is toegankelijker, overzichtelijker en beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Ook het aanvraagformulier voor de erkenning van de gelijkwaardigheid van het buitenlands studiebewijs werd vereenvoudigd. Bekijk het nieuwe formulier op de vernieuwde website.

 

Legalisatie Vlaamse diploma’s naar NARIC

Om met een Vlaams diploma of getuigschrift in het buitenland te werken of studeren kan het nodig zijn om het diploma te laten legaliseren. Dit betekent dat een handtekening op het diploma of getuigschrift van een persoon uit het onderwijs (bijv. rector, hoogleraar, directeur, lid examencommissie) 'echt' wordt verklaard.

De Managementondersteunende dienst (MOD) van het Ministerie van Onderwijs en Vorming verzorgde tot nu toe deze service. Vanaf 1 oktober 2016 staat NARIC in voor de legalisatie van Vlaamse diploma’s.

 

Digitale aanvraagmodule NARIC volledig vernieuwd

Sinds 2013 dienen de medewerkers van de onthaalbureaus aanvragen voor diploma-erkenning in via een digitale applicatie. Omdat deze digitale applicatie nog toegankelijker te maken vernieuwden we ze in 2016. In 2017 zal NARIC deze digitale applicatie ook voor het grote publiek beschikbaar stellen.

 
 

Voorwoord

NARIC in cijfers