Slide background

Jaarverslag NARIC-Vlaanderen 2016

NARIC-Vlaanderen in cijfers
Adviezen

Jaarverslag NARIC-Vlaanderen 2016
Adviezen

Aantal adviesvragen en ontvangen adviezen

Voor de specifieke erkenning van diploma’s is NARIC grotendeels afhankelijk van adviezen van externe experts. Deze experts zijn in de meeste gevallen verbonden aan een hogeschool of een universiteit. Er zijn ook experts die op individuele basis advies verlenen. Het afgelopen jaar kon NARIC rekenen op 290 adviesverleners.

In 2016 werden er in totaal 719 adviesvragen van NARIC beantwoord. De meeste adviezen zijn voor een studiegebied uit het hoger onderwijs, nl. 96%.

Adviesverleners moeten niet alle adviesvragen aanvaarden. Een adviesverlener heeft 5 dagen de tijd om aan NARIC mee te delen of hij het advies al dan niet kan leveren. Dit gebeurt allemaal via een digitaal platform.

NARIC vergoedt de adviesverleners voor hun diensten, maar hier staat wel tegenover dat ze het advies binnen een bepaalde termijn bezorgen. De vastgelegde termijn hiervoor is 15 dagen. Als het niet mogelijk is om het advies binnen deze termijn aan te leveren, en de adviesverlener heeft hiervoor een geldige reden, staat NARIC adviesverleners meer tijd toe om de adviezen te beoordelen. Dit kan het geval zijn wanneer de adviesverlener een verkennend gesprek moet organiseren.

Het gebeurt ook dat verscheidene adviesverleners na elkaar een adviesvraag weigeren. Als de adviesverlener de adviesvraag weigert, stelt NARIC opnieuw een adviesvraag aan een andere adviesverlener.

 

Meest voorkomende studiegebieden

De meeste adviezen werden in 2016 gevraagd in het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde. Ook Industriële wetenschappen, Wetenschappen, Toegepaste wetenschappen en Politieke en sociale wetenschappen zijn studiegebieden waarvoor NARIC veel adviesvragen stelde. Samen waren deze studiegebieden goed voor meer dan de helft van alle adviesvragen.

Voor het secundair onderwijs werd er nagenoeg alleen voor het studiegebied Personenzorg advies gevraagd.

 
 
 

Blikvangers