´╗┐
Slide background

Jaarverslag AHOVOKS 2016

Voorwoord

Jaarverslag AHOVOKS 2016
Voorwoord

Voorwoord

Beste lezer

Het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) startte formeel op 1 juli 2015. Dit nieuwe agentschap is het resultaat van de fusie van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) en het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS).

De grote uitdagingen voor AHOVOKS in 2016 waren de volgende:

  • via digitalisering en automatisering inzetten op een betere dienstverlening aan burgers
  • intensief meewerken aan een aantal grote beleidsdossiers
  • gepast inspelen op nieuwe noden die ontstaan zijn naar aanleiding van de asielcrisis
  • aan de hand van het kerntakenplan de werking van het agentschap optimaliseren door op zoek te gaan naar effici├źntiewinsten, en dit met een sterke focus op de kwaliteit van de dienstverlening

In dit jaarverslag leest u de meest in het oog springende trends, feiten en realisaties van 2016.

Ik wens u veel leesplezier.

Ann Verhaegen
Administrateur-generaal

 

Realisaties