Slide background

Jaarverslag AHOVOKS 2016

Vooruitblik naar 2017

Jaarverslag AHOVOKS 2016
Voorwoord

De grote uitdagingen voor AHOVOKS in 2017:

Via digitalisering en automatisering inzetten op een betere dienstverlening aan burgers

 

Verdere automatisering van studietoelagen zodat de verwerkingstijd verkort
(tweede fase van het project VIASAT).

 

Verder digitaal afnemen van examens bij de examencommissie.

 

Elektronische aanvraag voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma’s bij NARIC mogelijk maken.
Intensief meewerken aan een aantal grote beleidsdossiers

 
  • modernisering Secundair Onderwijs
  • eindtermen
  • duaal leren
  • EVC
  • rationalisatie en financiering Hoger Onderwijs
  • versterking HBO5
  • hervorming volwassenenonderwijs
  • hervorming lerarenopleiding


Aan de hand van het kerntakenplan de werking van het agentschap optimaliseren door op zoek te gaan naar efficiëntiewinsten, en dit met een sterke focus op de kwaliteit van de dienstverlening.

 
 

Onze organisatie