Slide background

Jaarverslag AHOVOKS 2016

Realisaties

Jaarverslag AHOVOKS 2016
Voorwoord

AHOVOKS werkt mee aan belangrijke beleidsdossiers

In 2016 gebeurde heel wat beleidsvoorbereidend werk. Hoewel AHOVOKS een beleidsuitvoerend agentschap is, deden we toch een belangrijk deel van het beleidsvoorbereidende werk.

We leverden data, berekeningen en ontwerpteksten aan; we namen deel aan overleg met kabinet, departement, koepels en netten, vakbonden… De belangrijkste dossiers waren de modernisering secundair onderwijs (voorstellen voor de matrix), duaal leren, EVC, het maatschappelijk debat eindtermen, de rationalisatie en financiering van het hoger onderwijs, de versterking van HBO5, de hervorming van het volwassenenonderwijs en de hervorming van de lerarenopleiding.

 
 
 

Voorwoord

Onze organisatie