[an error occurred while processing this directive] 
Slide background

Jaarverslag AHOVOKS 2016

Onze organisatie

Jaarverslag AHOVOKS 2016
Voorwoord

Het intern verzelfstandigd agentschap AHOVOKS is het resultaat van de fusie van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming en het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen. AHOVOKS startte formeel op 1 juli 2015.

Personeel

De personeelsformatie (VPS-personeel) van AHOVOKS telde 262 arbeidsplaatsen in 2016. Door de besparingsdoelstellingen van de Vlaamse Regering zal dit aantal afnemen tot 239 in 2019. Het agentschap streeft een geleidelijke spreiding na van de uitvoering van de personeelsbesparingen.

 

Personeelsformatie

VPS: 243
VPS - Overdracht MOD O&V: 14
Reg. Commissaris: 7
CODO: 2
Gedetacheerde Onderwijs: 54
Inspecteur: 2
 
 

AHOVOKS - Niveau's

Niveau Rang Graad Ambtenaar Contractueel Eindtotaal
A 55 10 65
A3 Administrateur-generaal 1 1
Directeur-generaal (afwezig) 1 1
A2A Afdelingshoofd 3 3
Afdelingshoofd (Afwezig) 1 1
Projectleider N-1 1 1
A2 Adviseur 7 7
A1 Informaticus 2 2
Adjunct van de directeur 39 10 49
B 23 11 34
B1 Programmeur 1 1
Deskundige 22 11 34
C 101 32 133
C3 Leidinggevend hoofdmedewerker 1 1
Senior hoofdmedewerker 1 1
C2 Hoofdmedewerker 17 17
C1 Medewerker 17 17
D 9 2 11
D2 Hoofdassistent 1 1
D1 Assistent 8 1 9
Technisch assistent 1 1
Technisch assistent 1 1
Totaal 198 59 257
 
 

Overdracht MOD - Niveau's

Niveau Rang Graad Ambtenaar Contractueel Eindtotaal
A 2 1 3
A1 Adjunct van de directeur 2 1 3
B 2 1 3
B1 Deskundige 2 1 3
C 4 1 5
C1 Deskundige 4 1 5
D 2 1 3
D1 Assistent 2 1 3
Totaal 10 4 14
 

Gelijkekansen- en diversiteitbeleid

Op het vlak van gelijke kansen en diversiteit scoorde AHOVOKS in 2016 als volgt:

Doelstelling AHOVOKS
Aantal personeelsleden met migratieachtergrond groter dan of gelijk aan 4% tegen 2015 2015: GEEN CIJFERS BESCHIKBAAR
2014: AHOVOS: 6,8% AKOV: 3,3%
Aantal personeelsleden met handicap of chronische ziekte groter dan of gelijk aan 3% tegen 2020 3,06%
Aantal vrouwen in managementfuncties is groter dan of gelijk aan 40% tegen 2020 75%
Aantal stageplaatsen voor personen met migratieachtergrond is groter dan of gelijk aan 2 Schoolstage: 6 vd 8
Werkstage: 2 vd 4
Aantal vakantiejobs voor personen met migratieachtergrond is groter dan of gelijk aan 8% 33,33%
Aantal vakantiejobs voor personen arbeidshandicap of chronische ziekte is groter dan of gelijk aan 6% 5,56%
1De laatst gekende cijfers dateren uit 2014, toen met een streefcijfer van 4% en een andere telmethode. Ahovos telde toen 6,8% personeelsleden met een migratieachtergrond, AKOV 3,3%.
 
 
 

Realisaties

Vooruitblik naar 2017